oil paint

Jiří Krátký
"Tvůrce se silným životním příběhem"

narozen v roce 1964 ve Vyškově, Česká republika, dětství prožil v česko-německém pohraničí v Rotavě, menším městě na Karlovarsku

narozen do rodiny s autokratickým otcem, prožil brutální výchovné metody, neustálý stres, poruchy řeči, silně emotivní prostředí

už od 12 let navštěvoval vzpěračský klub a dělal úpolové sporty - toužil po stavu, kdy již nebude zažívat fyzické týrání a šikanu

dorostl do dvou metrů tělesné výšky a vlastním přičiněním a vůlí se stal neohrozitelným mužem s disciplínou

od 14 let byl nezávislým solitérem a převzal odpovědnost nad svým životem

vyučil se elektromechanikem v plzeňské Škodovce

v povinné armádě od 18 do 20 let se věnoval boxu, judu, karate a fyzické přípravě, kde vynikal

sportu a bojovým uměním zůstal věrný dalších 6 let

mezníkem byl nástup na tréninkový kemp francouzské legie, kde úspěšně prošel výcvikem v Pyrenejích a jako jeden z mála ustál nesmírně obtížné podmínky přípravy

po čase se vrátil do České republiky a začal působit a trénovat v Praze

byl připraven a vyškolen jako bodyguard se zkušenostmi a orientací v krizových situacích a pracoval pro řadu exponovaných klientů, které nelze uvádět

působnost měl po celém světě a vždy ke spokojenosti zadavatelů

od základní školy vnímal, že disponuje talentem pro malbu a kreslení

nejvíce jej k malování a vlastní tvorbě posunul kontakt s přítelem sestry, který měl ateliér a věnoval se olejomalbě, seznámil se s vůní, pracovními postupy, materiály a vlastním naplněním z dokončené umělecké práce

v roce 2014 se léty kumulovaný stres a vypětí podepsal na jeho zdravotním stavu a byla mu diagnostikována porucha srdeční činnosti s 80% paralýzou výkonu srdce

tento stav vyústil v naprostou změnu životního stylu, ale zejména přístupu k času, kterým disponuje

ve stejné době vybudoval svůj vlastní ateliér a začal koncepčně tvořit olejomalby a hledat svůj vlastní styl, techniky a materiály

za deset let vyprodukoval na 200 ks obrazů s rozmanitými motivy

dnes tj. rok 2024 má řadu sběratelů, kteří kolektují jeho obrazy a pracuje již výhradně na vlastních konceptech a tvorbě

pravidelně daruje své obrazy Lékařům bez hranic na dobrovolné dražby, protože rozumí potřebě podpory vojensky složitých destinací po světě

přes všechny útrapy a životní překážky se jedná o pozitivně smýšlejícího člověka, žijícího bohatým společenským životem v centru starého města pražského

je schopen malovat levou i pravou rukou

změna životního stylu a vysoká odpovědnost k neustále probíhající léčbě a monitoringu IKEMu Praha vede ke stabilizaci problému a umožňuje plnohodnotný život s rozumnými omezeními

je připraven a těší se na etapu, kdy začne se zveřejňováním svých děl a jejich monetizací

tyto webové stránky jsou prvním krokem do nového prostoru a do neznáma…

bude moc rád za Vaše komentáře a názory
Jiří Krátký

březen 2024